Tuyên bố sứ mệnh

Kiểu mẫu giáo dục của chúng tôi là:

Pedia không chỉ là đại diện của những trường mẫu giáo với việc học nhẹ nhàng mà còn là một trung tâm giáo dục với kỳ vọng giúp trẻ em có một phát triển toàn diện một cách tốt nhất.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho trẻ em có thể lớn lên trong một môi trường ân cần và có tính độc lập cao nhằm giúp cho trẻ bắt đầu cuộc sống, tự lập để chọn cho mình con đường học vấn theo sở thích.

Trường mẫu giáo của chúng tôi là một địa điểm học tập thú vị. Ở đây trẻ em và người lớn sống, vui chơi và làm việc cùng nhau. Chúng tôi cố tình sếp đặt trường mẫu giáo nhỏ để trẻ em, cha mẹ và giáo viên trở nên thân thiết nhau hơn. Một nơi mà trẻ em có thể học được nhiều điều. Đến đây bạn và bọn trẻ sẽ thật sực cảm nhận một ngôi trường an toàn và trách nhiệm.

Tư tưởng giáo dục của chúng tôi là sự công bằng, trân trọng những nhu cầu của trẻ, tôn trọng những nhân cách khác nhau của trẻ. Đối với chúng tôi, khuyến khích trẻ bày tỏ quan điểm, tôn trọng các ý kiến, thảo luận một cách công bằng giúp trẻ hiểu môi trường sống và thế giới. Chúng tôi có thể khám phá ra những tài năng và nâng đỡ cho những tài năng đó phát triển tốt nhất.

Chúng tôi tin rằng việc giáo dục của chúng tôi là một sự cống hiển để mở ra cơ hội trong sự phát triền toàn diện của trẻ.