اهداف ما

ه سایت شرکت آموزشی پدیا سهامی خاص با مسئولیت محدودیت در هامبورگ خوش آمدید

ما در نظر داریم تا در این سایت شما را با زمینه های مختلف کاری، پروژه های پرورشی، فلسفه ی کاری و کودکستان های آموزشی خود آشنا سازیم .

ما با کمال میل آمادۀ پاسخ گویی به سوالات شما هستیم.

اهداف ما

شرکت پدیا خود را صرفا به عنوان صاحب اختیار کودکستان هایی برای بازی و مراقبت از کودکان نمی داند. بلکه هدفش مهیا کردن بهترین محیط آموزشی و پرورشی برای کودکان است.

هدف ما رشد و پرورش کودکان در محیطی پر مهر و محبت و خانوادگی است. تا کودکان بتوانند شروع خوبی در زندکی تحصیلی داشته باشند و راه تحصیلی خود را به بهترین شکل انتخاب کنند.

کودکستان های ما محلی است برای آموزش، پرورش و استراحت کودکان و اولیائشان. ما آگاهانه بر آنیم کودکستان های خود را در مقیاسی بسازیم تا کودکان، مربیان و اولیاء بتوانند با یک دیگر آشنا شوند و کودکان در آن محیط امن متناسب با سن خود آموزش ببینند.

محترم شناختن حق برابری اجتماعی برای همه انسانها، سنگ بنای فلسفهء آموزشی و پرورشی ما می باشد. این بدان معنی است که ما در رابطه ای متقابل پاسخ گوی نیاز های کودکان هستیم و تفاوت میان آنها را برسمیت می شناسیم.

مربیان ما تنها در تقابلی منسجم با محیط و جهان پیرامون خود قادر خواهند بود استعدادها را کشف و پرورش دهند تا کودکان قادر شوند مستقل و یکسان رشد کنند.

امور تربیتی برای ما به معنی گشودن راهی جهت رشد و پرورش استعداد های کودکان است.