به سایت شرکت آموزشی پدیا سهامی خاص با مسئولیت محدودیت در هامبورگ خوش آمدید
ما در نظر داریم تا در این سایت شما را با زمینه های مختلف کاری، پروژه های پرورشی، فلسفه ی کاری و کودکستان های آموزشی خود آشنا سازیم .
ما با کمال میل آمادۀ پاسخ گویی به سوالات شما هستیم.